Informații program ROSE – MCE (seria a treia)

Fundația EOS și Certipro Education pun la dispoziția personalului didactic de predare, personalului didactic auxiliar și personalului didactic cu funcții de conducere, de îndrumare și de control din învățământul liceal, un program educațional de pedagogie digitală, recunoscut și echivalat cf. Anexei 2 a Notei nr. 4663/DGMRURS/19.09.2022 (Procedura privind recunoasterea si echivalarea in credite profesionale a competentelor dobandite in cadrul programelor pentru dezvoltare profesionala continua complementare nationale si internationale), cu o durată de 60 de ore și 11-19 credite.

MCE – Microsoft Certified Educator – este un curs de pedagogie digitală care reduce decalajul dintre competențele digitale de bază și predarea inovatoare la clasă. Scopul programului este acela de a clarifica și ghida cadrele didactice în identificarea și exploatarea oportunităților de învățare care formează competențele secolului 21 prin utilizarea tehnologiei digitale. Cursul are la bază parcurgerea a șase criterii esențiale pentru învățarea în secolul 21, acestea reprezentând competențe importante de care ar trebui să țină cont orice cadru didactic atunci când proiectează activități de învățare folosind tehnologia digitală. Aceste criterii extrem de importante sunt: colaborarea, abilitățile de comunicare, construirea cunoștințelor, rezolvarea de probleme din lumea reală și inovarea, folosirea TIC pentru învățare, autoreglarea învățării.
Cadrele didactice care parcurg acest curs vor deține competențele necesare pentru a asigura elevilor experiențe de învățare bogate, personalizate, care includ competențe esențiale în secolul 21. Cursul și certificarea internațională Microsoft Certified Educator – MCE, sunt aliniate cu cerințele și standardele de competență definite prin DigCompEdu, cadrul european de competențe digitale pentru profesori.

Înscriere – exprimare interes

Procedura de participare în cadrul acestui program:

  1. Exprimare interes
  2. Înregistrarea pe platforma de curs
  3. Desfășurarea cursului în format online în perioada iunie – iulie 2024 (sincron + asincron)
  4. Susținerea examenelor de certificare