Educator Certificat Microsoft: Pentru că cei mai buni profesori nu încetează niciodată să învețe!

  • MCE este recunoscut și echivalat cf. Anexei 2 a Notei nr. 4663/DGMRURS/19.09.2022 (Procedura privind recunoasterea si echivalarea in credite profesionale a competentelor dobandite in cadrul programelor pentru dezvoltare profesionala continua complementare nationale si internationale). Cadrele didactice care obțin certificarea MCE dobândesc 11-19 credite profesionale transferabile.

Profesorii din întreaga lume depun eforturi pentru a concepe noi modele de învățare cu ajutorul tehnologiei digitale care să asigure o pregătire mai bună elevilor pentru activitatea profesională și viața în secolul 21.

Pentru a veni în sprijinul profesorilor din România, Microsoft, Fundația EOS și Certipro Education au realizat un ghid metodologic – Proiectarea Învățării în Secolul 21 – care să ghideze cadrele didactice în identificarea și exploatarea oportunităților de învățare care formează competențele secolului 21 prin utilizarea tehnologiei digitale. Ghidul metodologic descrie șase criterii pentru învățarea în secolul 21, acestea reprezentând competențe importante de care ar trebui să țină cont profesorii atunci când proiectează activități de învățare folosind tehnologia digitală. Aceste criterii extrem de importante sunt:

  1. Colaborarea
  2. Abilitățile de comunicare
  3. Construirea cunoștințelor
  4. Rezolvarea de probleme din lumea reală și inovarea
  5. Folosirea TIC pentru învățare
  6. Autoreglarea învățării

Proiectarea Învățării în Secolul 21 pune la dispoziția profesorilor modalități clare și practice de predare a abilităților de secol 21 cu ajutorul tehnologiilor digitale, prin intermediul unui set de lecții Office Mix. Acest set de lecții asigură un proces bazat pe practici de colaborare, menit să ajute profesorii să transforme modul în care proiectează activitățile de învățare la clasă, făcându-le mai atractive și mai reale pentru elevi. Prin parcurgerea resurselor de Proiectare a Învățării în Secolul 21, profesorii pot învăța cum să utilizeze caracteristicile de bază ale pachetului Office 365, inclusiv Microsoft Teams, OneNote, Sway, Microsoft Forms, Office Online și OneDrive.

Ghidul metodologic Proiectarea Învățării în Secolul 21 este o resursă aliniată cadrului european de competențe digitale pentru profesori și reprezintă un reper important pentru cadrele didactice care doresc să își valideze cunoștințele și competențele de utilizare a tehnologiei în procesul de predare și învățare. Această recunoaștere se realizează prin susținerea unui examen –  Predarea cu ajutorul tehnologiei (62-193) – o certificare globală dezvoltată de Microsoft și implementată în România de Certipro Education. Certificarea obținută, denumită generic Microsoft Certified Educator – MCE, demonstrează abilitățile profesorilor de a integra tehnologia digitală în predarea la clasă.

Certificarea MCE este recomandată profesorilor din învățământul preuniversitar, studenților care se pregătesc să devină profesori la clasă, cadrelor didactice aflate în stadiul de formare inițială sau de formare continuă, consilierilor educativi și altor profesioniști din domeniul educațional care doresc să își certifice competențele. Profesorii certificați MCE pot dovedi că dețin competențele necesare pentru a asigura elevilor, folosind instrumentele Microsoft, experiențe de învățare bogate, personalizate, care includ competențele esențiale necesare în secolul 21.

Solicitați o ofertă de preț